პროფესორი როლანდ დუდუჩავა

მთავარი გვერდი

CV-მოკლე ბიოგრაფია

ნაშრომების სია

სამეცნიერო გრანტები

ლექციები ი. ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტშ

საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირი

მონაწეილეობა ურნალების რედაქციებში

ადოქტორო პროგრამა

სამეცნიერო ვიზიტები და მოხსენებები საზღვარგარეთ

ლექციები საარლანდის უნივერსიტეტში, 2003-2006 წწ

ლექციები  IB ევრო-კავკას. უნივერსიტეტში 2007-2009 წწ