ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

ანდრია რაზმაძის სახელობის მათემატიკის ინსტიტუტის სამეცნიერო კონფერენციები

 


 

  2009

(მიძღვნილი აკადემიკოს ნოდარ ბერიკაშვილის 80 წლისთავისადმი)

  2010

(მიძღვნილი აკადემიკოს ნიკო მუსხელიშვილის 120 წლისთავისადმი)

  2011

 

  2012

(მიძღვნილი აკადემიკოს ხვედრი ინასარიძის 80 წლისთავისადმი)

  2013

 

  2014

(ეძღვნება საიუბილეო თარიღებს: ანდრია რაზმაძე 125, გიორგი ჭოღოშვილი 100, ნოდარ ბერიკაშვილი 85)

 

2015

(ეძღვნება საიუბილეო თარიღებს: ბორის ხვედელიძე 100, ომარ ძაგნიძე - 80, ეთერ გორდაძე - 80, როლანდ დუდუჩავა - 70, მერაბ ელიაშვილი - 70, საშა კვინიხიძე - 70, ვახტანგ გარსევანიშვილი - 70, ვახტანგ გოგოხია - 70, ავთანდილ შურღაია - 70)

  2016

(მიძღვნილი პროფესორ ვახტანგ პაატაშვილის 80 წლისთავისადმი)

  2017